Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

ola-la
9723 4578 390

March 21 2019

ola-la
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafuckofcourse fuckofcourse
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
ola-la
8923 70b4 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasmaller smaller

November 10 2018

ola-la

October 11 2018

0656 dc05 390

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix

June 10 2018

5868 370b 390
Reposted fromtwice twice viaevveell evveell

May 21 2018

ola-la
Reposted fromshakeme shakeme

April 20 2018

ola-la
8098 48e4 390
Reposted fromamelia amelia viascorpix scorpix

March 26 2018

ola-la
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaevveell evveell

March 11 2018

2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viaberewere berewere

February 17 2018

ola-la

February 16 2018

ola-la
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viatulele tulele

February 09 2018

ola-la
Reposted fromshakeme shakeme

February 07 2018

ola-la

January 29 2018

ola-la
Reposted frombluuu bluuu

January 25 2018

ola-la
Reposted fromshakeme shakeme

January 15 2018

ola-la
5287 c496 390

January 07 2018

ola-la
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
ola-la
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhmarigold ohhmarigold
ola-la
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...